onsdag, mars 24, 2010

Är snö ett skogsbestånd?

 
Banläggningen till Grymnatta har gått segt. Kanske hade jag på känn att det skulle barka åt helvete. Det som är lite tråkigt, om vi nu ställer in vilket det lutar starkt åt, är att Kartritaren har gjort ett hästjobb hela vintern med revideringen. Nu har han inte kunnat göra så mycket åt stignätet och mindre detaljer som gömt sig under snön men beståndsredovisningen är så jäkla uppdaterad att skulle man såga ner ett träd någonstans så skulle man märka det på kartan direkt. Om man nu var där trädet en gång befann sig alltså.

I alla fall kan det bli en märklig situation ifall vi nu arrangerar ( vilket jag inte tror). Beståndsredovisningen visar vart man lättast tar sig fram men om det då är 10-50 cm snö i terrängen finns det ju större problem i framfarten. Kanske borde man då köra snöredovisning. Säg alla partier med mer än 10 cm snö.

Helst skulle man ju vilja kalla karttecknet för "White-Out" men vitt på vitt blir kaka så varför inte rött?

Orienteringen får plötsligt en ny vägvalsdimension.

Inga kommentarer: